OM NORSK INDUSTRIARV

Foreningen Norsk Industriarv ble stiftet 04.11.2020 og innebærer en formalisering av arbeidet som tidligere ble drevet i regi av Industrianleggenes fellesråd. Foreningen ledes av et valgt styre som består av 3 representanter for de 15 anleggene samt 2 representanter fra LO og Norsk Industri.