OM NORSK INDUSTRIARV

Foreningen Norsk Industriarv ble stiftet 04.11.2020 og innebærer en formalisering av arbeidet som tidligere ble drevet i regi av Industrianleggenes fellesråd. Foreningen ledes av et valgt styre som består av 3 representanter for de 15 anleggene, 2 representanter fra LO og Norsk Industri samt varamedlem fra akademia: 

Styreleder: Per Harald Grue (Atlungstad Brenneri)

Nestleder: Ann Kristin Ramstrøm (Salhus Tricoatgefabrikk)

Styremedlem: Torstein Johnsrud (Folldal Gruver)

Styremedlem: Grethe Fossli (LO)

Styremedlem: Tore M. Sælleg (Norsk Industri)

Varamedlem: Knut Kjeldstadli (Prof. em., UiO)