top of page

TEKNISKE OG INDUSTRIELLE KULTURMINNER: 
KORTFATTET HISTORIKK

1950-tallet: Interessen for industri som kulturminner og for industriarkeologi øker, først og fremst i England.

1959: Kvikne kobberverks smeltehytte i Nåverdalen i Trøndelag fredes, som det første av Norges tekniske kulturminner.


1970-tallet: De første nasjonale interesseorganisasjoner for industrielle kulturminner opprettes. (England, USA m. fl)

1978: The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) dannes.


1984: Norsk Kulturråds utvalg for teknisk og industrielt kulturvern opprettes.

1988: Utvalget leverer sin innstilling «Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge»

1991: Miljøverndepartementet tar initiativ til en samarbeidsgruppe for bevaring av tekniske og industrielle kulturminner. Samarbeidsgruppa består av representanter fra LO, NHO, NKKM (Norske kunst- og kulturhistoriske museer), Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museum.

1994: Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner legges fram.

1997: Tyssedal kraftverk, Neptun sildoljefabrikk, Spillum dampsag og høvleri, Klevfos Cellulose- og papirfabrikk, Næs jernverk, Fetsund lenser, Sjølingstad Uldvarefabrik og Salhus Tricotagefabrik innlemmes i nasjonal prioritert liste.

2000: St. melding nr. 8 (1999-2000): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand – nasjonale mål for kulturminnepolitikken.

2002: Kistefos træsliberi og Folldal gruver innlemmes blant nasjonalt prioriterte anlegg.

2006: St. melding nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand – reviderte mål og opprettelse av ti bevaringsprogram. Ett av disse har tekniske og industrielle kulturminner som tema.

2011: Rjukanbanen innlemmes blant nasjonalt prioriterte anlegg.

2013: Odda smelteverk, Atlungstad brenneri og Haldenkanalen innlemmes blant prioriterte anlegg.

2015: Departementet gir RA i oppdrag å gjennomgå omfang og indikatorer for bevaringsprogrammet.

2015: Bredalsholmen Dokk innlemmes blant nasjonalt prioriterte anlegg.


2019: Evaluering av bevaringsprogrammet og tilskuddsordningen post 72 gjennomføres.


2020: St. medling nr. 16: Nye mål i kulturmiljøpolitikken.  


2020: Ansvaret for nasjonalt prioriterte tekniske og industrielle kulturminner overføres fra Riksantikvaren til regionalt nivå.

2020: Foreningen Norsk Industriarv dannes.

Historikk: About Us
Historikk: Liste
bottom of page